Hva er straffen for å kjøpe tobakk til mindreårige?

Mann, 15 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Tobakk faller dessverre utenfor vårt fagområde. Vi kan likevel si at normal straffereaksjon på brudd av Tobakksskadeloven er bøter. Det kan dreie seg om både forenklede forelegg (bot som ikke kommer på rullebladet) eller et forelegg (bot som kommer på rullebladet), avhengig av sakens alvorlighetsgrad. Dette fremgår i § 44 av ovennevnte lov.

For ytterligere spørsmål om tobakk, anbefaler vi at du spør via Ung.no, hvor det jobber fagpersoner som kan mer om tobakk enn hva vi kan.