Hei, jeg bare lurer på om det er noe legen kan skrive dersom man er blitt lurt i narkotika på fest. Selv om man faktisk vet man har takket nei ved tilbud om narkotika. Sånn med tanke på ruskontroll på jobb ?

Mann, 28 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det eneste legen kan gjøre, er å ta en urinprøve som viser hvorvidt du har fått i deg narkotiske stoffer eller ikke. Dette bør gjøres raskt etter mistanke om (ufrivillig) inntak, da en del stoffer har ganske kort påvisningstid i urin. Men legen kan ikke vite noe om du evt. har inntatt dette frivillig eller ufrivillig – lege og arbeidsgiver blir simpelthen nødt til å stole på at du snakker sant. Det kan tross alt være vanskelig å bevise at du har inntatt noe ufrivillig, og det kan være vanskelig å motbevise at du har inntatt noe frivillig. Men dersom du skulle bli tatt i ruskontroll på jobben, bør du forklare situasjonen mest mulig åpent, og håpe på at du blir møtt med forståelse. I så fall kan det tenkes at AKAN er nyttige å inkludere, for å håndtere eventuelle problemer på en mest mulig ryddig måte.