Jeg vil gjerne vite mer om amfetamin og hva slags bivirkninger man kan få.

Kvinne, 13 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Du kan lese mer om amfetamin og bivirkninger på våre nettsider om «Amfetamin og metamfetamin«. Vi har også egne nettsider som tar for seg skoleoppgaver om rus og rusmidler.