Hvor lenge er 1 stk 10mg dolcontin sporbar i urinskreening? Hvis den blir spist hel.

Mann, 38 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Dolcontin har virkestoffet morfin. Morfin kan normalt påvises noen timer i blod og i 1-4 døgn i urinen.

Det kan forekomme store variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid et rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, fordi vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.