Hei. Jeg går på Sarotex mot kroniske smerter og tar nå 30 mg hver dag. Jeg lurer på om det er noe problem at jeg drikker alkohol samtidig som at jeg går på denne medisinen?

Mann, 21 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi anbefaler deg å følge pakningsvedlegget til medisinene. Har du flere spørsmål, snakk med din lege om retningslinjer for bruk av alkohol og medikamenter.