Hvordan kan rusmisbruk være skadelig for samfunnet?

Kvinne, 15 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er et veldig stort spørsmål, med mange mulige (og lange) svar. Men kort sagt kan rusmisbruk ha helsemessige, sosiale, økonomiske og juridiske konsekvenser, for å nevne noe. Rusmisbruk kan f.eks. være belastende for de som er pårørende til vedkommende; rusmisbruk koster samfunnet store summer i form av helsetjenester; rusmisbruk kan indirekte eller direkte utløse vold, trafikkulykker og lignende; rusmisbruk kan medføre at færre deltar i arbeidslivet, og mange andre ting.

Du kan lese mer om dette i vår veiledning til skoleoppgaver.