Er det stor fare for å bli tilbudt rus på fest

Kvinne, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er mange som bruker ett eller flere rusmidler på fest (som f.eks. alkohol, eller narkotiske stoffer), og det er nok mange av disse som også tilbyr slike rusmidler til andre. Hvis du skal på fest men er nervøs for denne typen press, må du simpelthen være inneforstått med at det er både greit og viktig å takke nei. Du bestemmer selv hva du putter i deg. Du kan lese mer om dette i disse artiklene:

Merk at disse artiklene også kan være aktuelle for andre rusmidler enn kun alkohol.