Tok peth test for 10 dager siden. Hadde de 2 ukene før det drukket 6 øl. Litt mer de 2 ukene før det igjen. Prøve svaret var på 0.22.. er det høyt? Altså i øvre sikt av skalaen?Er det bekymringsfullt eller er det innen for normalen? Slår alkoholfri øl også ut på denne testen?

Kvinne, 36 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

I følge en artikkel fra St. Olavs Hospital skal: «Konsentrasjoner mellom 0,03 og 0,30 μmol/l regnes å være forenlige med et moderat og ikke nødvendigvis skadelig alkoholforbruk. Verdier i øvre del av dette området utelukker imidlertid ikke skadelig bruk, og kan gi grunn til å gjennomføre en detaljert alkoholanamnese, eventuelt tettere oppfølging av personer under behandling eller kontroll.»

Alkoholloven definerer i § 1-3 alkoholfri drikk som «drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol», og øl kan derfor inneholde opp mot 0,7% alkohol selv om det betegnes som alkoholfritt i Norge. PEthprøven sier noe om den totale mengden alkohol, og derfor kan «alkoholfritt» øl også bidra til høyere verdier.