Jeg lurer på hvordan man kan vite om man har tatt for mye Paracet?

Kvinne, 12 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

I pakningsvedlegget til Paracet står det at man kan ta 2 tabletter på 500mg 3 ganger i døgnet. Hvis man tar mer enn det uten at det er avtalt med lege er det for mye.

Akkurat hvor mye man må ta for å ta overdose er varierende fra person til person, men hvis man har tatt for mye er det vanlig med kvalme, brekninger og magesmerter i løpet av det første døgnet.

Overdose på Paracet kan være svært farlig og hvis du har tatt for mange Paracet, eller du mistenker at noen andre har gjort det er det veldig viktig at du oppsøker hjelp fra helsepersonell (for eksempel lege eller helsesøster) eller sier fra til noen voksne med en gang.