Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Narkotika – hvorfor er det flere ungdommer som begynner?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

hvorfor er det flere ungdommer som begynner å ta narkotika, og hvordan burde dette straffes ?

Kvinne, 16 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det er mange ulike faktorer som påvirker hvordan bruken av rusmidler utvikler seg blant ungdom. Det er ikke nødvendigvis så enkelt som at «flere ungdommer begynner å ta narkotika»; det er nok heller slik at enkelte stoffer øker i popularitet en periode, mens andre stoffer forsvinner litt fra markedet. Her er det også betydelige geografiske forskjeller. Dette kan delvis handle om tilgjengelighet, og delvis om hva som simpelthen utvikler seg til å bli en trend i de enkelte miljøene, og sånn sett noe som simpelthen anses som normalt. Hva som styrer trender er vanskelig å sette fingeren på; her er det snakk om mange ulike sosiale og kulturelle faktorer. Men vi vet at det har blitt stadig større åpenhet omkring både snakk om, og bruk av, narkotiske stoffer.

Det er også viktig å huske at det finnes flere ungdommer nå enn før, og at det sånn sett er helt naturlig at flere ungdommer bruker rusmidler enn tidligere. Derfor blir det også mest naturlig å snakke om hvor stor andel av ungdom som bruker rusmidler, sammenlignet med tidligere.

Her kommer noen eksempler:

  • Bruken av cannabis (hasj/marihuana) blant ungdom har holdt seg ganske stabil på landsbasis i løpet av de siste 5 årene, riktignok med en liten økning. Men i Oslo har det vært en mer betydelig økning i det samme tidsrommet. Bruken av cannabis blant ungdom er uansett vesentlig mindre enn hva den var i 1999 (se rapporten Rusmidler i Norge 2016, kap. 5.4.1).
  • Bruk av ecstasy-tabletter var veldig utbredt på 90-tallet og begynnelsen av 00-tallet; deretter fulgte mange år hvor dette var langt mindre populært. Men nå, i løpet av de siste fem årene ca., har dette blitt veldig populært igjen (i form av virkestoffet MDMA i pulverform), og særlig blant ungdom og unge voksne.

Med andre ord er det ikke sånn at bruken av narkotika blant ungdom simpelthen bare øker, men det er snarere slik at ulike rustrender går «i bølger», med variasjoner ut ifra hvilke stoffer det dreier seg om, hvor i landet de brukes, og hvor mange som bruker dem.

Når det gjelder spørsmål av typen «burde», finnes det ikke nødvendigvis noen fasitsvar – kun ulike meninger. Vi i Rustelefonen er i utgangspunktet nøytrale når det gjelder politiske spørsmål – det vil si at vi ikke er i posisjon til å forsvare én ruspolitikk fremfor en annen. Hva vi derimot kan si, er at per dags dato straffes bruk og besittelse av ulovlige stoffer vanligvis med bøter som kommer på rullebladet. Noen tenker at dette er helt rimelig, mens andre tenker at denne politikken er gammeldags og bør endres. Her kan du selv mene som du vil. For øvrig vil det som regel også være slik at mindreårige vil få mildere straffereaksjoner enn voksne.

Vi anbefaler også at du sjekker vår veiledning til skoleoppgaver, dersom du trenger mer informasjon eller inspirasjon.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.