Hvordan forebygge narkobruk blant unge?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Lurer på hvordan vi kan redusere og/ eller forhindre bruken av at ungdommer tar i seg stoffer som narkotika

Kvinne, 30 år fra Hordaland


For den norske regjeringen er de mest omfattende forebyggende tiltakene det vi kan kalle de regulatoriske virkemidler, dvs. regulering av salg av legemidler og forbud mot bruk av narkotika. Når det gjelder narkotika vil tilgjengelighetsreduksjon også dreie seg om tiltak for å redusere produksjon, innførsel og omsetning. Felles for disse tiltakene er at de krever et internasjonalt samarbeid. Virkemidlene retter seg mot hele befolkningen og er begrunnet i et folkehelseperspektiv. Holdnings- og informasjonskampanjer er eksempler på tiltak som har et slikt allmennpreventivt formål.

Rusforebygging er et felt med mange kontaktpunkter og mange aktører. Det viktigste forebyggende arbeidet skjer i nærmiljøet og i kommunene. Kommunalt rusforebyggende arbeid skjer blant annet gjennom å tilby barn og unge attraktive rusfrie aktiviteter og møteplasser. Det er et mål å koordinere ulike forebyggingstiltak i de enkelte kommuner, og at kommunene samarbeider med frivillige organisasjoner der det er naturlig og hensiktsmessig.

I tillegg har skolene opplæring om alkohol, tobakk, og narkotika.

Du finner informasjon og artikler på forebygging.no og på våre sider om veiledning til skoleoppgaver.

Litt om hvordan å lage en bedre problemstilling

Ditt spørsmål kan tolkes og (derfor) besvares på flere måter, fordi det er temmelig upresist. Her er noen tolkninger av det:

 • Hvilke tiltak kan et samfunn sette inn for å forhindre at ungdom bruker narkotika?
 • Hvordan kan et samfunn hjelpe ungdom med å få sunne holdninger til narkotika?
 • Hvilke konkrete rusforebyggingstiltak virker?
 • Hvilke tiltak kan samfunnet sette inn for at ungdom som bruker narkotika skal bruke mindre narkotika?

Her er noen tips som kan gjøre problemstillingen tydeligere. Det vil både gjøre jobben (din) med å svare på spørsmålet enklere, og det vil gjøre svaret bedre.

 • Skill (eller velg) mellom preskriptive («hvordan bør vi forebygge?»), normative («virker forebygging?»), og deskriptive («hva gjør vi for å forebygge?») perspektiver.
 • Hvem er «vi»? Er det myndighetene? Politiet? Helsepersonell? Skolen? Foreldre/foresatte? Befolkningen generelt?
 • Du skriver både ‘forebygge’, ‘redusere’, og ‘forhindre’. Bestem deg for ett alternativ og bruk det konsekvent.

Eksempler på problemstillinger

 • En mulighet er å se på konkrete forebyggingsprogrammer i skolene og stille spørsmål vedrørende disse. Hva går de ut på? Virker de? I så fall, hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan kan de bli bedre?
 • Eller du kan se på forbudet mot narkotika. Har det en forebyggende effekt for ungdom? Hva mener politiet? Er det andre som mener noe annet?

For den norske regjeringen er de mest omfattende forebyggende tiltakene det vi kan kalle de regulatoriske virkemidler, dvs. regulering av salg av legemidler og forbud mot bruk av narkotika. Når det gjelder narkotika vil tilgjengelighetsreduksjon også dreie seg om tiltak for å redusere produksjon, innførsel og omsetning. Felles for disse tiltakene er at de krever et internasjonalt samarbeid. Virkemidlene retter seg mot hele befolkningen og er begrunnet i et folkehelseperspektiv. Holdnings- og informasjonskampanjer er eksempler på tiltak som har et slikt allmennpreventivt formål.

Rusforebygging er et felt med mange kontaktpunkter og mange aktører. Det viktigste forebyggende arbeidet skjer i nærmiljøet og i kommunene. Kommunalt rusforebyggende arbeid skjer blant annet gjennom å tilby barn og unge attraktive rusfrie aktiviteter og møteplasser. Det er et mål å koordinere ulike forebyggingstiltak i de enkelte kommuner, og at kommunene samarbeider med frivillige organisasjoner der det er naturlig og hensiktsmessig.

I tillegg har skolene opplæring om alkohol, tobakk, og narkotika.

Du finner informasjon og artikler på forebygging.no og på våre sider om veiledning til skoleoppgaver.

Litt om hvordan å lage en bedre problemstilling

Ditt spørsmål kan tolkes og (derfor) besvares på flere måter, fordi det er temmelig upresist. Her er noen tolkninger av det:

 • Hvilke tiltak kan et samfunn sette inn for å forhindre at ungdom bruker narkotika?
 • Hvordan kan et samfunn hjelpe ungdom med å få sunne holdninger til narkotika?
 • Hvilke konkrete rusforebyggingstiltak virker?
 • Hvilke tiltak kan samfunnet sette inn for at ungdom som bruker narkotika skal bruke mindre narkotika?

Her er noen tips som kan gjøre problemstillingen tydeligere. Det vil både gjøre jobben (din) med å svare på spørsmålet enklere, og det vil gjøre svaret bedre.

 • Skill (eller velg) mellom preskriptive («hvordan bør vi forebygge?»), normative («virker forebygging?»), og deskriptive («hva gjør vi for å forebygge?») perspektiver.
 • Hvem er «vi»? Er det myndighetene? Politiet? Helsepersonell? Skolen? Foreldre/foresatte? Befolkningen generelt?
 • Du skriver både ‘forebygge’, ‘redusere’, og ‘forhindre’. Bestem deg for ett alternativ og bruk det konsekvent.

Eksempler på problemstillinger

 • En mulighet er å se på konkrete forebyggingsprogrammer i skolene og stille spørsmål vedrørende disse. Hva går de ut på? Virker de? I så fall, hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan kan de bli bedre?
 • Eller du kan se på forbudet mot narkotika. Har det en forebyggende effekt for ungdom? Hva mener politiet? Er det andre som mener noe annet?

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.