Hvilke tiltak kan et samfunn sette inn for å forhindre at ungdom bruker narkotika?

Mann, 27 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

De to viktigste tiltakene er forbud mot narkotika, som er ment å ha en allmennpreventiv virkning, og holdningsarbeid/opplæring i skolen.

Her er en del lenker du kan se på

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/innsikt/forebygging/id439358/

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/174882/bachelor_Jakobsen.pdf?sequence=1

https://www.korusoslo.no/wp-content/uploads/Rusforebyggende_arbeid-veileder-2015.pdf