hva er narkotika

Kvinne, 14 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Ordet narkotika (entall ‘narkotikum’, flertall ‘narkotika’) er egentlig latin, og stammer fra det greske adjektivet narkotikos. Det betyr «nummende». Ordet finnes igjen i narkose og narkolepsi.

Når vi snakker om narkotika i dagligtalen og i media, når foreldre og læreren snakker om det, når politiet snakker om det, betyr det noe annet. Da betyr ‘narkotika’ «et stoff som står på narkotikalisten og (derfor) er forbudt å bruke, selge, kjøpe osv», det vil si «et ulovlig rusmiddel».

I denne sammenhengen sier ikke ordet ‘narkotika’ noe om hvordan et stoff virker eller hvor farlig det er, men bare at «dette stoffet står på en liste over forbudte rusmidler i Norge». På den listen står de fleste rusmidler bortsett fra alkohol. Her ser du listen over alle typer narkotika lovverket omfatter i Norge. Som du ser, det er ganske mange.

Noen typer narkotika er både legemiddel og narkotikum. To eksempler er ADHD-medisin og morfin (det finnes mange andre også). Hvis du får ADHD-medisin (fordi du har ADHD) eller morfin (fordi du har sterke smerter) av legen, da kalles de «legemidler». Hvis du går på gaten og kjøper ADHD-medisin eller morfin av en narkolanger, da kalles de «narkotika».