Hva er mest skadelig? Alkohol eller cannabis

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg lurer på hvem av disse som er mest skadelig

Mann, 17 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å sammenlikne to rusmidler som har så ulik virkning som cannabis og alkohol. Hvis vi snakker om de rent helsemessige bi- og skadevirkningene av disse stoffene, kan vi generelt si som følger:

Når det gjelder farene ved bruk av cannabis, er dette er individuelt. Det avhenger også veldig av omfanget, hyppigheten på bruken og hvor tidlig en begynner å bruke det. Jo yngre en er, jo mer en bruker, og jo oftere en bruker, desto større er risikoen. Hvis du har en sårbarhet i forbindelse med enkelte psykiske lidelser, for eksempel schizofreni eller angst, kan cannabis ha en utløsende effekt. Det er også slik at hos unge mennesker som ikke er kognitivt ferdig utviklet, kan cannabis påvirke utviklingen negativt og medføre lett svekkede kognitive evner, hvis det brukes i større omfang. Eksempler på det kan forbigående være nedsatt hukommelse og konsentrasjon. I tillegg kommer helsefaren i forbindelse med røyking (hvis cannabisen inntas på denne måten).

Det er godt dokumentert at overdreven bruk av alkohol blant annet kan føre til høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former for kreft og leversykdom. Hvor skadelig alkohol er, kommer også an på de samme faktorer som for cannabis: omfanget, hyppigheten på bruken og hvor tidlig en begynner å bruke det. Jo yngre en er, jo mer en bruker, og jo oftere en bruker, desto større er risikoen.

Snakker vi om overdreven bruk av de to stoffene, og bruker organskader som et mål på hva som skal defineres som farligst, er det altså liten tvil om at det blir alkoholen som «går av med seieren», altså er det farligste. Hvis vi snakker om sporadisk/rekreasjonell bruk, kommer det veldig an på. Noen er sårbare og tåler ikke cannabis. For dem vil det være mer problematisk å bruke det enn å drikke alkohol en gang i blandt.

Vi anbefaler deg å lese mer om alkohol, og mer om cannabis (hasj/marihuana) på våre nettsider.

Hva er skader?

Et viktig poeng når du spør om skader, er også dette: Hvis din bruk av et rusmiddel fører til konsekvenser som ikke er direkte knyttet til selve stoffets virkninger på din kropp – er det da «skader av alkohol/cannabis»? Hvis du blir «helt idiot» i fylla, og gjør noe dumt, er det en alkoholskade? Hvis du mister lappen fordi legen din får vite at du bruker cannabis – er det en skade av cannabis? Denne typen konsekvenser er ofte minst like relevante som rene «fysiske» skader og virkninger av et stoff.

  • Dersom du skal vurdere bruk av ulike rusmidler, vil vi råde deg til å tenke på moderasjon og på ev. andre følger enn bare rene helseskader det kan få. Bruk av illegale stoffer kan ha konsekvenser for utdanning, jobb, reise, og førerkort. Det er ikke fordi disse stoffene har spesielle skadevirkninger, men rett og slett fordi de er forbudt å bruke.
  • Generelt er det slik at de fleste som prøver et rusmiddel ikke blir avhengige eller får skader. Men jo mer og oftere du drikker/røker (eller tar på andre måter), jo mer risiko er det.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.