Hei.
Jeg får ikke helseattest fra Legen min grunnet at jeg går på Subutex 16mg og Lyrica 300mg daglig.
Han sier det er fordi at begge er nå blitt B preparat og at helsekrav ikke innfris ved bruk av 2stk B preparat.
Slik jeg leser reglene så står det at helsekrav ikke innfris ved bruk av 2 legemidler som påvirker kjøreegenskapene.
I felleskataligteksten til Lyrica er den røde trekanten fjernet, og det står at preparatet har liten påvirkning på kjøreegenskaper dersom det ikke misbrukes.

Hva er det som stemmer?
Dersom legen min har rett, er det da ingen mulighet for meg å få lappen?
Jeg har prøvd å slutte på Lyrica, men det er det eneste preparatet som noen gang har hjulpet meg med angsten og gjør at jeg kan fungere i full jobb.

Mann, 29 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Du har rett i at Lyrica ikke er trekantmerket og er heller ikke oppført som medikament som kan ha betydning for kjøreegenskap. Legens grunnlag for beslutningen kan muligens være basert på ulike forhold som nødvendigvis ikke bare er begrunnet i medisinbruk, eller på utdatert informasjon. Vi anbefaler deg å ta kontakt med Fylkeslegen/-mannen i Rogaland og be om en vurdering av legens beslutning.

Dersom legen din har rett, er det derimot ikke mulig å bruke begge disse preparatene og samtidig oppfylle helsekravene til førerkort.