Hva er spesial hensikt eventualt urinprøve, iforhold til medikament behandling.

Kvinne, 42 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Her har vi dessverre litt vanskelig for å forstå hva du spør om. Men hvis vi tolker spørsmålet ditt rett, lurer du på hva som er hensikten med å ta urinprøver, i forbindelse med medikamentell behandling. Her kan det finnes mange ulike svar; det vil komme helt an på situasjonen. For eksempel kan en pasient ha en bakgrunn med rus, som nå mottar en bestemt medisin fra legen, og man ber om regelmessige urinprøver for å kontrollere at pasienten ikke bruker noen øvrige rusmidler/legemidler så lenge behandlingen pågår. I andre tilfeller ønsker man kanskje å utrede hvorvidt en pasient bruker (illegale) rus- eller legemidler, før man eventuelt vurderer å innvilge bruk av en ny medisin. Dette er vanlig praksis f.eks. ved ADHD-utredning. Et tredje eksempel kan være en pasient som medisineres for en bestemt sykdom, hvor man ønsker å ta urinprøver for å følge med på om nyrene forbedrer eller forverrer seg under behandlingen. Og så videre.

Du er velkommen til å skrive inn til oss på nytt med et litt mer utfyllende spørsmål, eller til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene.