Hei! Jeg vil anse meg selv som en person som har et godt liv, og fungerer godt på studier, jobb og sosialt. Jeg lurer på om det da kan være skadelig for meg å røyke litt hasj av og til? Hvor ulovlig er det egentlig? Hvis jeg blir tatt for å gjøre det hjemme, er det noen straff på dette?

Kvinne, 21 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Jeg lurer på om det da kan være skadelig for meg å røyke litt hasj av og til?

Det kommer an på en del faktorer. Her er noen av dem.

Hvor ulovlig er det egentlig?

Alle stoffer som er klassifisert som narkotika i Norge, er i prinsippet like ulovlige. I praksis vil det allikevel være forskjell. Et eksempel kan være om du blir tatt med noen gram hasj. Da vil du få en bot som kommer på rullebladet. I tillegg vil du bli fratatt førerkortet dersom du har det (på grunn av helsekrav til førerkort). Hasjens ulovlighet (hva gjelder bruk og besittelse) er nedfelt i Legemiddellovens kapittel 8. Helsekravene til førerkort kan du se på her.

Hvis jeg blir tatt for å gjøre det hjemme, er det noen straff på dette?

Ja, det er det. Hvor du bruker hasj, og hvor du ev blir tatt, har ingen innvirkning hva gjelder straff.