Hei! Min bror har et rusproblem. Han balanserer det såpass at han jobber og fungerer nogenlunde i samfunnet, men har en mørk side som for det meste holdes skjult. Han har to gutter på 7 og 9 år som har så å si ikke noe samvær med ham. Han sier han ønsker mer, men mora nekter ham det så lenge han ikke slutter med rus. Hans humør svinger voldsomt og dette merker barna – både fra den tiden de bodde sammen og under de få samvær de nå har. Vi som familie har konkludert med at guttene må få vite at far ruser seg, men far er ikke enig. Vi skal likevel ta denne samtalen nå, men ønsker råd for hvordan man på en så skånsom måte som mulig kan fortelle dette til såpass små barn? Ønsker ikke å «svartmale» far, men håper de får en litt annen forståelse for hvorfor de er så lite sammen med far nå og hvorfor han tidvis kan bli sinna ut av små bagateller…. Anyone?

Kvinne, 36 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dette spørsmålet er litt på siden av vårt fagområde. Vi vil råde dere til å konferere med barneverntjenesten som har ekspertise på dette. Andre dere kan rådføre dere med, er Kompasset i Trøndelag som jobber med problematikk vedrørende barn, familierelasjoner og rus. Dere kan også be om noen samtaler på et familievernkontor for råd og veiledning.