Hei. Er det åpning i lovverket for å medisineres med Antabus eller Selicro på tvang?

Kvinne, 39 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Nei, det kjenner vi ikke til.  Antabus og Selincro er legemidler du kan få utskrevet av lege mot alkoholavhengighet, men skal i utgangspunktet være i tillegg til andre terapiformer. Det er likevel opp til vedkommende selv å faktisk innta legemiddelet.

Det er mulig å søke om å få vekommende tvangsinnlagt, uavhengig av disse legemidlene, etter  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgsloven), kapittel 10. Er dette noe som kan være aktuelt i dette tilfellet kan du kontakte NAV, som vil vurdere saken og eventuelt sende søknad til fylkeslegen som da må fatte et vedtak.

Når det er sagt er det viktig at du har en realistisk forventning til hva som vil komme ut av dette. Det er ikke sikkert at vedkommende blir tvangsinnlagt, og det er heller ikke sikkert at et tvangsopphold vil føre til at vedkommende blir rusfri. Skal problemet bli bedre på sikt må vedkommende ha en viss motivasjon for å slutte, har hen ikke det vil tvangsoppholdet trolig kun avverge den akutte situasjonen.

.