Har gått på 10 m g valium i to måneder får jeg heftig abstinenser

Mann, 38 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Det er veldig individuelt hvor mye abstinenser du opplever etter å ha sluttet med lengre tids bruk av benzodiazepiner. Hvis du har brukt 10 mg Valium hver dag i to måneder bør du trappe ned, om du ikke allerede har gjort det. Du har jo ikke gått på Valium veldig lenge, så du får nok ikke de verste abstinensene, men noe ubehag kan du vente. De vanligste symptomene er angst, rastløshet, søvnvansker, muskelsmerter, skjelvinger, kvalme, kramper, hjertebank, økt puls og blodtrykk.