Hei!

Jeg har en x-kjæreste som er under etterforskning for vold, og i den forbindelse tar han blodprøver for å bevise at han har sluttet med sitt tidligere omfattende alkoholmisbruk. Jeg mistenker imidlertid at han har ruset seg på ett eller annet. Tankene mine går da mot GHB. Kan man gå på fest og ruse seg på GHB, uten at folk mistenker noe annen påvirkning enn alkohol? Finnes det markører i blodprøve for GHB etter noen dager etter inntak?

Kan han drikke «litt alkohol» uten at det påvises i blodprøve, dersom det er mange dager mellom inntak av alkohol og blodprøve, eller vil selv et par glass gi utslag?

Kvinne, 47 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Kan man gå på fest og ruse seg på GHB, uten at folk mistenker noe annen påvirkning enn alkohol?

Tegn og symptomer på GHB-rus kan minne om alkoholrus, hvilket kan gjøre det vanskelig å se forskjellen. Hvorvidt en kan se forskjellen kommer an på i) om vedkommende har tatt mye eller lite GHB, ii) om vedkommende har høy eller lav toleranse for GHB (hvor vant er h*n til å bruke det?), og iii) om de andre på festen vet hva de skal se etter. Mer om GHB her.

Generelt kan forskjellen beskrives ved at GHB-påvirkning vil den rusede personen virke mer «surrete» og «utpå»: dårlig kortidsminne, desorientert, voldsomme emosjoner (i mange tilfeller av seksuell karakter). Inntak av GHB kan også føre til svimmelhet, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, forvirring, kritikkløshet og trøtthet.

I mer alvorlige tilfeller kan det inntre vrangforestillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet. Karakteristisk for personer som er bevisstløse som følge av GHB inntak, er at de etter kort tid plutselig våkner opp. Dette kan forklares med at GHB skilles raskt ut fra kroppen.

I kombinasjon med alkohol, kan GHB virke særdeles uforutsigbart, og utløse overdose, særlig hos en som har lav toleranse for GHB.

Finnes det markører i blodprøve for GHB etter noen dager etter inntak?

GHB kan påvises i både blod og urin, men i svært kort tid. Generelt vil GHB etter inntak kun påvises i få timer i blod, og inntil 12 timer i urin.

Kan han drikke «litt alkohol» uten at det påvises i blodprøve, dersom det er mange dager mellom inntak av alkohol og blodprøve, eller vil selv et par glass gi utslag?

Selv små mengder alkohol kan gi utslag, men hvorvidt et slikt utslag er tilstrekkelig til å avgjøre om det har vært (nytt) inntak eller ikke, er et annet spørsmål. Dette er fordi utslag på biologiske prøver vil gi noe naturlig variasjon over tid, variere etter når på dagen de tas, inntak av andre substanser enn alkohol (mat og drikke osv) kan også påvirke. Skal man kartlegge alkoholbruk, må man gjøre det over tid og se etter klare og tydelige opp- eller nedganger i prøvesvarene. Prøver viser altså klare og tydelige, men generelle tendenser i alkoholbruk. I prinsippet kan en innta små mengder mellom prøver uten at det oppdages, men i praksis vil det stort sett bli avslørt.