Om man drikker ca en halvliter vann hver dag med 3-4 korker eplecider eddik. Vil urinprøven være ren for thc i løpet av 2 uker om man har røyka ca 1-2 ganger i uka?

Kvinne, 43 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Cannabis kan spores i urin ca. en uke etter en gangs inntak, og opp til 10 uker ved hyppig og langvarig bruk. Det er ingenting vi vet man kan gjøre for å få THC ut av systemet. Dersom du skal ta en urinprøve for dette, vil laboratoriet ved mistanke om at det er gjort noe med prøven for å påvirke analyseresultatet, melde fra om dette. Det måles alltid kreatinin i urinprøven for å få inntrykk av konsentrasjonsgraden av urinen. Kreatinin finnes naturlig i kroppen, og mesteparten av kroppens lagre med kreatinin er å finne i muskulaturen. Kreatinin utskilles gjennom urinen via nyrene.  Ved rusmiddelanalysene kan unormalt tynn urin vanskeliggjøre analysene og kan indikere manipulert prøve. Urinen fortynnes kraftig dersom en drikker omkring en liter væske eller mer innenfor de siste par timer før prøveavgivelse. Dersom kreatinin er lavere enn 1,7 mMol, vil dette bli kommentert i resultatsvar til legen eller prøvetaker.