Hei. Jeg er innlagt på [redigert for å ivareta anonymitet, red.] og har fått subutex som substitusjonsbehandling. Er på opptrapping og er for øyeblikket på 4mg dagen. Jeg ønsker ikke å slutte, men er redd for å miste medisinen dersom jeg skulle bryte ut av behandlingen. Jeg er også redd for om legen vil trappe meg ned til 0 ved planlagt utskrivelse lenger frem i tid. Hvordan kan jeg unngå dette? Må jeg inn i LAR? Vil ikke stå på subutex resten av livet men er ikke klar til å avslutte substitusjonsbehandlingen med det første.

Kvinne, 20 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette er ikke mulig for oss å svare på, simpelthen fordi dette er en vurderingssak fra legen og institusjonens side. Vår anbefaling er at du tar opp disse spørsmålene med legen som administrerer medisinene dine/ og institusjonen, og ber om å få vite hva som er planen angående veien videre, samt gi uttrykk for hvilke ønsker og behov du har. Ved behov kan du også kontakte proLAR for veiledning.