Hei, min kjereste’s far har fådd tak i stilnoct, har har da spist 7-8 tabletter og det er 10mg pr tablett, han har gådd på dette i ca 3 år nå, og jeg lurer på hvordan det er best mulig å «avruse» han dette, og hvor falig det er med en så stor dose, jeg lurer på det fordi at jeg selv har et medesinsk behandlings kurs så nyskjerrigheten er på plass, men jeg vil hjelpe han å av venne dette. Hvilken måte er best å begynne på?

Mann, 45 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

MERK: RUStelefonen er ikke en helsetjeneste. Vi svarer på spørsmål om rusgivende medikamenter ut fra generell kompetanse om rusmidler og legemidler. Vi kan ikke lage konkrete nedtrappingsplaner, det må gjøres i samråd med kyndig helsepersonell.

Hvordan er det best mulig å «avruse» han fra dette?

Det beste er nedtrapping. Det man da gjør er å redusere dosen sakte men sikkert over tid. Det er viktig at dere konfererer med legen hans for å lage en god plan for nedtrapping. Når en har trappet ned en god del og nesten er i mål, kan det være lurt med en innleggelse på klinikk/avrusningsinstitusjon.

Hvor farlig det er med en så stor dose?

Benzodiazepiner er ikke regnet som veldig giftige i seg selv. Det skal store doser til før det er forgiftningsfare. I kombinasjon med andre dempende stoffer (feks alkohol) er de derimot svært skadelige. Den dosen du beskriver, er ikke stor nok (alene) til å utgjøre en akutt helseskade. Men disse medikamentene er tildels sterkt avhengighetsskapende. I de dosene du forteller om, brukt over år, vil det ha utviklet seg en ganske sterk avhengighet. Brukes benzodiazepiner over tid i disse mengdene kan de også føre til skader på hukommelsen, og i noen tilfeller de kan forsterke eller forverre psykiske plager og lidelser som angst og uro.

Hvilken måte er best å begynne på?

Det beste er å lage en plan for nedtrapping. Det bør gjøres i samråd med kyndig personell, og det bør foreligge en eller annen form for oppfølging ved siden av den rent medisinske (samtaler og støtte og veiledning).