Er det kommet nye prøve metoder som kan spore bruk av alkohol uker tilbake i tid?

Mann, 45 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det finnes flere ulike analysemetoder for alkohol.  En standard etanol-urinprøve kan vanligvis kun påvise alkoholinntak i opptil et døgn, mens blodprøvene CDT og PEth kan påvise et høyt alkoholforbruk opptil flere uker bakover i tid. Vi anbefaler at du leser hva Fürst skriver om mulig påvisningstid i deres egen omtale av CDT og PEth for utfyllende informasjon om dette. Se også avsnittet om Alkohol og helsekrav til førerkort i Førerkortveilederen (Helsedirektoratet).