Hei. Jeg har angst og jeg får sobril for det. Jeg ammer og tar bare sobril når anfallene er uutholdelige. Men lurer på om dette er farlig for min datter som er 7mnd nå.

Kvinne, 29 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

I Felleskatalogens omtale av Sobril fremgår bl.a. følgende:

Amming: Oksazepam [virkestoffet i Sobril] går over i morsmelk slik at konsentrasjonen i morsmelk er ca. 10% av plasmakonsentrasjonen. Preparatet bør ikke brukes under amming.

Utover dette anbefaler vi at du rådfører med legen som skriver ut medisinene, som kan rådgi deg om hvordan du skal forholde deg til disse opplysningene. Det finnes sikkert annen angstdempende medisin, og/eller behandling du kan ha nytte av.