Hei
Eg kjenne noen som er i xLar , går på subitex og tar dette med sprøyter . Har gjort dette lenge , og har nå fått sarkiodose !
Har dette ein sammenheng , at denne sykdommen er blitt framkallet pga sprøytemidbruk !
Vedkommende vil ikkje ha hjelp , og vi rundt er veldig fortvilet ! Er ofte sjuk , og vi vil så gjerne hjelpe

Kvinne, 35 år fra Hordaland


Sarkoidose er en immunsykdom hvor det dannes små, ikke-maligne celleklumper, kalt granulomer i ett eller flere av kroppens organer. Navnet har de fått fordi klumpene i et mikroskop ser ut som små klumper med sand. Granulomene kan oppstå hvor som helst i kroppen, men forekommer vanligst i lungene eller i lymfeknutene som ligger i brystkassen. Flere granulomer kan flyte sammen til en større klump, som avhengig av hvor den sitter, av og til kan føles eller ses.

Årsaken til sykdommen er ikke kjent, men en antar at bestemte bakterier kan være bidragsytere til dannelsen av granulomer, selv om en ikke har kunnet finne en direkte smitteårsak. Hos enkelte familier kan det være flere som får sykdommen, slik at en tror det også foreligger en viss arvelig komponent. Enkelte gener har blitt knyttet til utvikling av sykdommen, men en antar at også felles miljø kan være medvirkende årsak til den familiære opphopningen. Sarkoidose forekommer hos alle raser, men med noe ulik hyppighet. Både arvelige og miljømessige faktorer synes å spille en rolle. Flere aktuelle gener er blitt lokalisert. Leting etter en mulig infeksiøs årsak har vært mislykket. Sarkoidose er ikke en ondartet sykdom. (kilde: Norsk Sarkoise Forening)

I følge Norsk Sarkoise Forening er det altså flere faktorer som kan spille inn når det gjelder årsaken til sykdommen, både arvelige og miljømessige faktorer. Det er å håpe at vedkommende tar kontakt med helseapparatet og får den hjelpen h*n behøver.