hva er rusmidler og tabakk
hva kan vi gjøre for hjelpe barn at de må ikke bruker disse
hva, hvorfor, hvordan

Kvinne, 25 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Hva er rusmidler?

Rusmidler er naturlige, syntetiske, eller halvsyntetiske substanser som inneholder kjemiske stoffer med psykoaktive egenskaper.

«Naturlig» betyr at det kommer fra en plante/vokser i naturen (eksempler: cannabis, fleinsopp. «Syntetisk» betyr at det er fremstilt i et laboratorium (eksempler: amfetamin, MDMA. «Halvsyntetisk» betyr at utgangspunktet er et naturlig stoff fra en plante, men denne er manipulert i et laboratorium (eksempel: heroin).

«Psykoaktiv» betyr at når man tilfører kroppen slike stoffer, har de en virkning på sentralnervesystemet/hjernen som fører til at vår sinnstilstand endrer seg. Feks. man blir mer våken, mer trøtt, føler seg bedre, føler seg lattermild, føler sterk glede/nytelse osv. Mennesker tilfører kroppen rusmidler for – av ulike grunner – å endre sinnstilstand.

Felles for de fleste rusmidler er at

Blant stoffer som gir rus, finner vi både lovlige handelsvarer som for eksempel alkohol og løsemidler, legemidler som morfin og benzodiazepiner, og ulovlige narkotiske stoffer. Her er en alfabetisk liste over rusmidler.

Det absolutt mest brukte rusmiddel i vår kultur, er den type alkohol som heter etanol.  Dette er det eneste rusmiddel som ikke er forbudt. Alkohol inntas som drikke, i form av øl, vin, brennevin, og annet. Du kan lese mer om alkohol her.

Andre rusgivende stoffer er:

Tobakk regnes vanligvis ikke som et rusmiddel. Selv om det påvirker hjernen og kroppen, gir det ikke en så kraftig endring av sinnstilstand at det omtales som rus. Tobakk er derfor utenfor RUStelefonen 915 08588 sitt fagfelt. Her er informasjon om tobakk.

Forebygging

Du spør «Hva kan vi gjøre for hjelpe barn at de må ikke bruker disse», altså det som kalles «forebygging». Når det gjelder dette spørsmålet, kan det være lurt å skille mellom lovlige rusmidler (alkohol) og ulovlige rusmidler. Det er fordi de aller fleste ungdom i Norge har erfaringer med alkohol, og for de fleste går det fint – alkohol er en del av vårt sosiale fellesskap og vår kultur. Når det gjelder alkohol handler det derfor om å unngå at barna/ungdommen skal få problemer, at de skal lære seg å bruke det på en fornuftig måte.

Foreldre/foresatte har en viktig rolle i forebygging av ufornuftig alkoholbruk hos ungdom. De fleste foreldre har selv erfaringer med alkohol, og de «vet hva de snakker om», de kan gi råd og veiledning basert på egne erfaringer. De vet hva som kan skje om man drikker for mye, og de kan (oftest) oppdage dersom det skjer. Det viktigste de kan gjøre er å sette grenser, snakke med ungdom om risiko og farer ved å drikke for mye, og prøve å få ungdommen til å vente så lenge som mulig med å prøve alkohol.

Skolen er også en viktig arena for forebygging. I skolen lærer ungdom om alkohol, tobakk og narkotika, slik at de skal kunne nok til å unngå problemer.

Når det gjelder andre rusmidler stiller det seg annerledes. De fleste foreldre/foresatte har ikke brukt andre rusmidler enn alkohol. De vet kanskje ikke så mye om det, og synes det er vanskelig å forholde seg til. Rusmidler som narkotika og rusgivende legemidler er ikke en naturlig del av vår kultur, det er mye færre som bruker det, det er forbudt, det fører til sosial stigmatisering, kan føre til straff osv.

Mange foreldre blir veldig redde når de hører ordet «narkotika», og vet ikke helt hvordan de skal snakke med barn om det. Derfor er det informasjon om dette i skolen, og derfor har vi en tjeneste som heter RUStelefonen hvor både foreldre og ungdom selv kan ringe/skrive og få informasjon.

Denne siden (MOT) gir informasjon og veiledning om forebygging av rusproblemer og misbruk.