Pga nye kjøreforeskrifter, måtte jeg levere inn sertifikatet mitt i 2013. Jeg brukte benzodiazepiner og det var uforenlig med kjøring. En voldsom inngripen i menneskers liv. Helt feil gjennomført. Mitt spørsmål er: hva skjer nå viss jeg får lov til å kjøre bil igjen? Etter 5 år, må jeg ta kjøretimer og kjøre opp på nytt ? Hvilke regler gjelder?

Kvinne, 49 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

De nyeste forskriftene vedrørende helsekrav til førerkort trådte i kraft 1. oktober 2016. Her er veilederen for disse, og her er veilederen for benzodiazepiner.

Du kan snakke med Fylkeslegen eller Trafikkstasjonen om hvorvidt du må kjøre opp på nytt eller ikke, det varierer fra person til person. Først må du ha en godkjent helseattest. Dersom du ikke bruker noen benzodiazepiner nå, fyller du helsekravene. Men det kan hende du må dokumentere at du ikke bruker noe. Det mest vanlig er at pasienten leverer godkjente prøver i 6 måneder og deretter får helseattest for et år av gangen de 2-3 første årene. Dette skal legen informere om hvis du ber om en redegjørelse.Det er mange som føler seg urettferdig behandlet av de nye reglene. Du er ikke alene om det, men reglene er ganske rigide, og det er få som får dispensasjon for ikke-godkjente legemidler.

Generelle regler for benzodiazepiner er:

Benzodiazepin-liknenede stoffer