Er cdt på 1,3 bra

Kvinne, 69 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det kommer an på hva du mener med «bra», men i utgangspunktet regner man at verdier over 1,7 indikerer et høyt alkoholforbruk. Sånn sett er resultatet ditt innenfor normalen. Dersom du har flere spørsmål om dette, anbefaler vi at du kontakter legen eller instansen som utførte prøven. Se også Fürst sin artikkel om CDT-prøver.