Oxycontin – bør jeg være bekymret for avhengighet?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei, jeg har gått på smartestillende fra Paralgin til nå Oxycontin i rundt 8 måneder, kanskje et par måneder mer.
Jeg har ingen «lyst» eller «hunger» for å ta disse pillene, da jeg ikke kjenner noen rus, men må pga kroniske ryggsmerter (som selvom det er blitt konstatert en syrinx i C1/C2 ingen har funnet ut av hvorfor jeg har, selv om mange undersøkelser er blitt tatt).
Mitt spørsmål er: bør jeg være bekymret for avhengighet?
Jeg våkner om natten pga smerter, om jeg sitter feil i bare noen få minutter, går på hardt terreng, eller står stille over en kort tid så får jeg så vondt at jeg så vidt kan gå uten at beina gir etter.
Mens jeg prøver absolutt alt for å finne en løsning (utlandet, trening, undersøkelser her til lands osv), er dette problematisk?

Mvh

Mann, 30 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Du skriver ikke hvor ofte og i hvilke doser du tar Oxycontin, hvilket vil være av betydning for hvor bekymret du bør være. Svaret må derfor bli generelt.

Hvorvidt du bør være bekymret kommer litt an på hvordan vi definerer ‘avhengighet’. På engelsk skiller de mellom begrepene ‘dependency’ og ‘addiction’. Vi tenker umiddelbart at du bør være bekymret (i hvert fall oppmerksom på faren for) dependency. Om du bør være bekymret for addiction, kan du egentlig bare svare på selv.

Hva er forskjellen mellom dependency og addiction?

Dependency kan sees på som en rent fysiologisk tilstand preget av tilvenning/toleranse og abstinensreaksjon ved avhold. Addiction innbefatter dependency, men er også en mental/intensjonal tilstand i en person, preget av visse kjennetegn.

Kjennetegn på dependency er at sentralnervesystemet blir tilvendt virkningen av opioidet på en slik måte at brukeren i) trenger mer for å oppnå samme smertelindring og ii) kjenner abstinensreaksjoner ved avhold. Det vil være ulike grader av dependency etter hvilke doser som er brukt over hvor lang tid.

Addiction har de samme kjennetegn, men i tillegg kommer faktorer som ikke alene kan forklares som en fysiologisk tilstand i kroppen forårsaket av rus- eller legemiddelbruken. Disse faktorer er for eksempel

  • jeg tenker mye på rus- eller legemiddelet
  • jeg bruker mer enn jeg egentlig hadde tenkt og egentlig har behov for
  • jeg skulle ønske jeg ikke brukte (så mye), men jeg gjør det allikevel
  • jeg vil gjerne slutte, har tenkt på eller prøvd å slutte, men får det ikke til
  • jeg handler på tvers av det jeg selv ser ville være det beste for meg
  • bruken min går (eller har gått) på bekostning av andre aktiviteter som jobb, familie, sosialt liv, fritidsaktiviteter osv
  • folk i min omgangskrets har reagert på min bruk av legemiddelet
  • jeg lyver om bruken
  • jeg underrapporter hvor mye jeg bruker dersom noen spør
  • jeg bagatelliserer bruken

Som vi skrev over, de fleste av disse punktene er det bare du selv som kan svare på. Hvis du formulerer dem som spørsmål, og svarer ja på mer enn tre av dem, ville tilstanden trolig bli kategorisert under merkelappen ‘addiction’.

En annen måte å svare på spørsmålet ditt, er slik: Ja, en som bruker opioider – ikke minst Oxycontin – over lengre perioder bør uansett være ‘bekymret’ (i hvert fall oppmerksom på risikoen for) avhengighet.

Det er veldig viktig at du snakker  om avhengighet med de som står for medisineringen din. Vi har en god del kontakt med folk som bruker/har brukt Oxycontin og fått store utfordringer med å slutte.

Du skriver «Mens jeg prøver absolutt alt for å finne en løsning (utlandet, trening, undersøkelser her til lands osv), er dette problematisk?» Her er det litt uklart hva du spør om. Lurer du på i) om det er problematisk at du gjør alt for å finne en løsning? Nei, det ville vel heller være problematisk om du ikke gjør alt for å finne en løsning. Hvis du spør ii) om hele situasjonen er problematisk, blir svaret at ja, den er jo det, du sliter med store smerter og er selv bekymret for medikamentbruken. Hvis du lurer på iii) om det er problematisk at du «våkner om natten pga smerter, om jeg sitter feil i bare noen få minutter, går på hardt terreng, eller står stille over en kort tid så får jeg så vondt at jeg så vidt kan gå uten at beina gir etter,» så er helsepersonell best skikket til å svare på det.

Vi håper du fikk svar på spørsmålet ditt, og at du får en adekvat og helhetlig smertebehandling uten å ende med hverken den ene eller den andre formen for avhengighet.

Dersom/når du på et eller annet tidspunkt skal avslutte behandlingen med opioider, er det helt essensielt at du får en god plan for nedtrapping – både medisinsk sett og med den oppfølging og støtte du trenger på veien. På generelt grunnlag vil vi råde deg til å bruke god tid på å avslutte behandlingen når den tid kommer.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.