Mistet mitt førerkort for kjøring i ruset tilstand. Har aldri avgitt en posetive prøve i kontroller etter å ha kjørt Mc og bil i 35 år. Skadefritt.
Det ble beslaglagt hasj som jeg innrømmet jeg hadde til oppbevaring for en venn.
Innrømmte 1,8 g med hasj i 1985.
Oppbevaring av hasj for andre er ikke bra, og straffbart, men det er ikke det samme som om at jeg bruker det, eller selger.

Noen som er i lignede situasjon? Og gode råd på hvordan jeg skal angripe dette videre hadde jeg satt stor pris på. Uten lappen siden 2015

Mann, 53 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Her sliter vi litt med å forstå hva som er situasjonen. Du sier at du har mistet førerkortet for kjøring i ruset tilstand, uten noensinne å ha avgitt en positiv prøve ved kontroll? Det høres veldig rart ut. Eller er det slik at du faktisk har avlagt en positiv prøve nå, for første gang i løpet av 35 år? I så fall gir det hele mer mening. Da er det standard prosedyre å miste førerkortet midlertidig, hvor du må avlegge (negative) urinprøver i en bestemt periode før du evt. får førerkortet tilbake på prøve. Hvor lenge du mister førerkortet, vil bl.a. avhenge av hvor høy konsentrasjon av stoffet som ble målt på prøven. Dette er gjeldende uansett om du aldri har blitt straffet for noe lignende tidligere – det er heller slik at straffen kunne blitt desto strengere, dersom du tidligere var dømt for noe lignende.

Alternativt har du ikke blitt straffet for ruspåvirket kjøring, men snarere fordi du innrømmet besittelse av hasj. I så fall er det et annet regelverk som gjelder, og dette handler om generelle helsekrav til å inneha førerkort. Selv om dette i utgangspunktet er en vurderingssak, vil ofte innrømmet bruk og/eller besittelse av hasj – selv om du aldri kjører ruspåvirket – være tilstrekkelig for at førerkortet inndras midlertidig. Det er for øvrig også uklart for oss om denne innrømmelsen fant sted i 1985, eller om du nylig innrømmet å ha vært i besittelse av hasj i 1985, eller om besittelsen (og innrømmelsen) fant sted nylig, uavhengig av en lignende situasjon som skjedde i 1985.

Uansett anbefaler vi at du kontakter ditt lokale politikontor og forhører om hva som er status i din sak, samt veien videre. Du kan også prøve å snakke med Fylkeslegen, som i spesielle tilfeller kan gi dispensasjon, dvs. rett til å beholde førerkortet likevel.

Dersom vi misforstår situasjonen din, er du velkommen til å kontakte oss på nytt og oppklare det hele, slik at vi kan gi deg korrekt svar.