Hei!
Min sønn sin kompis er avhengig av cannabis. Forbruket hans har blitt større. Han bor i kollektiv med to andre, om de bruker vet jeg ikke. Han har lite kontakt med foreldrene sine og hadde flyttet ut i ung alder. På hvilken måte kan jeg hjelpe ham. Rettere sagt, hvem kan jeg henvende meg til med mine bekymringer?

Kvinne, 41 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Du sier ikke noe om hvor gammel han er, hvilket kan være av betydning. Du beskriver ham som «avhengig av cannabis», uten å gå nærmere inn på hva du legger i det (de fleste mennesker som bruker cannabis, er ikke avhengige). Dersom han lever i et kolelktiv der flere andre bruker cannabis, er problemet høyst sannsynlig først og fremst av sosial karakter – dvs. at å fjerne ham fra et cannabismiljø ville langt på vei være en løsning på problemet. Dersom han bruker dette alene, er det egentlig mer bekymringsfullt. Hyppig (daglig eller nesten daglig) bruk av cannabis kan føre til avhengighet og kan være temmelig skadelig – særlig for de som er disponerte for psykiske plager og lidelser.

Hvem skal du henvende deg til?

Vel det kommer an på hva du tenker at du skal få til. En kan henvende seg til de menneskene han er i inngrep med . arbeidsgiver, lærested, legen hans, osv. og formidle bekymringen til dem. Problemet er at du vet ikke hvordan verken de aller han vil reagere på det. Fører det til at han mister en jobb eller blir utvist fra skole/utdanning? Har han førerkort, vil legen hans inndra det. Vil disse tingene føre til at han får det bedre eller at han slutter med cannabis? Dette vet man jo ikke, og i mange tilfeller kan ens forsøk på å hjelp slå ut på en uheldig måte.

Ofte kan det beste være å snakke direkte med folk selv. På en respektfull og ikke-dømmende måte. Ta det opp med ham. Si at du har kjennskap til at han bruker cannabis, og spør hva han tenker at du skal gjøre med det? Har han tenkt til å fortsette med det? Har han gjort seg tanker om hvilke konsekvenser bruken kan få for ham? Har han tanker om å gjøre noe med det? Vil han motta hjelp om han får tilbud om det?

Det kan også være en mulighet å ta en prat med foreldrene hans. De er kanskje med på å finansiere hans leilighet eller hjelpe ham økonmisk på andre måter. De er i så fall i posisjon til å kunne sanksjonere i den forstand at de kan sette betingelser for videre bistand («dokumenter overfor oss at du ikke bruker cannabis, eller vi skrur igjen pengekrana»).

Du sier ikke noe om hvor disse gutta bor. Men det finnes en rekke ulike tilbud til den som vil endre sitt forhold til cannabis – slutte eller redusere. Ta en titt på hasjavvenning.no og ta gjerne kontakt med en avdeling i nærheten der de bor.

Det er viktig å gjøre denne gutten oppmerskom på at