Vi har en sønn på 17 1/2 år som bruker cannabis. Vi tok han første gang da han var 15 år. Vi trodde han hadde sluttet, men i helgen hadde han spist Brownies med hasj. Han innrømte dette på grunn av valpen vår hadde spist opp kaken han hadde spydd ut igjen. Han tar det ikke til seg og mener det ikke er farlig med hasj. Vi er veldig bekymret. Kan vi ringe politiet å få hjelp? Det nytter ikke å prate med han om det, vi har prøvd utallige ganger. Vi vet ikke hvor han får tak i rusmidlene, han nekter å si det. Har dere noen råd til oss?

Mann, 46 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Her beskriver du en situasjon som nok mange foreldre kan kjenne seg igjen i. Du sier at dere har forsøkt å snakke med ham om dette, men at han selv ikke er villig til å prate om det, og tenker at bruken ikke er et problem. Derfor blir det også urealistisk å forvente at dere (eller noen andre, som f.eks. politiet) skal kunne klare å overbevise ham om at cannabis er farlig, og at han må slutte. Hvis han selv har erfaringer med cannabis som hovedsakelig er positive, vil disse erfaringene sannsynligvis veie betydelig mer for ham enn hva enn mamma og pappa sier. Derfor er det også viktig at dere heller har fokus på hvordan det går med ham ellers i livet, og legger til rette for at dere kan snakke åpent med ham om dette. Hvis dere har fokus på rusbruken og stadig slår ned på dette, blir det også mindre sannsynlig at han vil åpne seg for dere i dialog om andre ting. Det nytter simpelthen ikke å diskutere med ham hvorvidt cannabis er farlig eller ikke. Det er tross alt slik at mange ungdom bruker cannabis i større eller mindre omfang uten å ta nevneverdig skade av det – men dersom bruken er av en slik art at den faktisk får reelle konsekvenser for ham, som f.eks. for hans psykiske helse, skolegang/jobb, sosialliv og lignende, blir det også mer rimelig å ta en alvorsprat om disse konsekvensene, fremfor å snakke om rusbruken som problematisk i seg selv.

Sagt på en annen måte: dersom han skal endre på sitt bruksmønster, må han selv anerkjenne behovet for en holdningsendring. Det er ikke dermed sagt at dere skal gi uttrykk for å akseptere cannabisbruken hans; poenget er snarere at dere må ta denne «kampen» på områder hvor dere faktisk har innflytelse. Dere har f.eks. rett til å bestemme hva som er og ikke er akseptabelt i deres eget hjem, og hvilke «husregler» som gjelder, såfremt han bor hjemme hos dere. Men for mange ungdom handler det simpelthen om å «vokse ifra» denne typen rusbruk, som i mange tilfeller vil innebære at man setter seg klare mål med tanke på videre skolegang/jobb, og at man jobber aktivt med å realisere disse målene. På den måten vil man ofte få en hverdag som stiller krav til deg, hvor det også gjerne blir mindre plass til rusbruk og lignende. Sånn sett er det beste dere kan gjøre å kreve at han fullfører skolegangen, og motivere han til å prestere så godt han kan på dette området.

Dere er selvsagt velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene, om dere ønsker å diskutere dette nærmere.