Hei. Min 18 år gamle kusine har vært tungt avhengig av opiater det siste året. Hun har nå kjøpt seg en hund på kreditt og blitt kastet ut av bofelleskapet sitt. Hun tar kontinuerlig selvdestruktive avgjørelser og er ikke villig til å søke hjelp eller rusbehandling. Jeg vet at hun også ved minst en anledning har konsumert heroin så jeg kan trygt si at dette bare vil gå nedover herfra. Er det på noen som helst måte mulig å få henne tvangsinnlagt? Hun er bare 18 år og har ikke drevet med tunge rusmiddler så alt for lenge så jeg mener det er viktig å rive dette ut med rota så fort som mulig. Har vært i kontakt med foreldrene hennes, men de mener det ikke er noe de kan gjøre med mindre hun frivillig vil legges inn, noe jeg er helt sikker på ikke kommer til å skje. Hun er på god vei til å ødelegge resten av livet sitt, synes det er skandaløst at hun bare skal overlates til å fortsette som hun gjør når hun helt tydelig ikke er i noen mental tilstand til å ta vare på seg selv(eller denne hunden for den saks skyld). Er det noen konkrete steg jeg eller foreldrene hennes kan ta for å få henne tvangsinnlagt på rehab?

Kvinne, 21 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er alltid trist når man ser noen ødelegge for seg selv slik kusinen din gjør. Hvis hun har brukt opiater daglig det siste året, så har hun sannsynligvis begynt å utvikle en avhengighet til dem.

Det er ofte slik at ved tungt rusmisbruk motsetter ofte personen seg behandling, frem til situasjonen er så ille at man ikke mestrer livet hverken med eller uten rusmidler. Svært mange av de som sliter med rusavhengighet bærer også på psykiske problemer. Så lenge kusinen din er i aktiv rus vil hun heller ikke være i god stand til å mestre hverdagen sin på en selvstendig måte.

Nav kan fatte vedtak om tvangsinnleggelse dersom vilkårene er oppfylt. Nav er også pliktig å holde pårørende orientert om hvordan saken skrider frem. Vi vil derfor anbefale dere å snakke med Nav om dette, og gjerne be om råd og veiledning fra fastlegen. Det er best om en henvendelse fra dere kommer direkte til Nav (ikke via legen) for da vil Nav oppdatere dere direkte. Det er viktig å understreke at det skal mye til å tvangsinnlegge voksne mennesker til rusbehandling med mindre man er gravid eller alvorlig psykisk syk (feks. psykotisk, voldelig eller ved akutt selvmordsfare).

Vi vil anbefale dere i familien som er berørt av dette å ta kontakt med Veiledningssenteret for pårørende, hvor dere kan få hjelp og støtte til å takle denne vanskelige situasjonen.