Kan man bruke Paralgin forte samtidig som norspan plaster? Har begynt på plaster i dag.

Kvinne, 34 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

MERK: RUStelefonen er ikke en helsetjeneste. Våre svar om medikamenter er basert på generell kompetanse om rusgivende stoffer, og ikke å anse som medisinfaglige råd.

Både Paralgin Forte og Norspan inneholder opioider, men de virker noe ulikt. Paralgin Forte har kodein som virkestoff og Norspan har buprenorfin som virkestoff. Noen opioider er fulle agonister og noen er partielle agonister.

Preparater som gir maksimal, «full» respons/binder seg sterkt til opioidreseptorene i hjernen kalles fulle agonister. Preparater som ikke gir full respons på opioidreseptorene i hjernen, selv ved høy konsentrasjon, kalles partielle agonister. Kodein er en full agonist, mens buprenorfin er en partiell agonist.

Hva som skjer om du kombinerer disse, avhenger av hvilken medisin du tar først, hvilke doser det er snakk om, hvor lenge du har brukt dem osv.

Kodein etter buprenorfin: Buprenorfin, hvis du har det i kroppen, kan «sperre» for virkningen av kodein fordi det okkuperer en del av reseptorene som kodeinet ellers kunne ha virket på.

Buprenorfin etter kodein: Hvis du har vesentlige mengder kodein i kroppen, og tar buprenorfin, kan buprenorfinet «presse vekk» kodeinet fra respetorene i hjernen din (i verste fall kan det gi akutte abstinenser).

Vi vil råde deg til å snakke med legen din å få forklart hvordan du skal bruke medisinene dine. Hvis legen din ikke er kjent med mulige komplikasjoner ved å blande fulle og partielle agonister, bør h*n rådføre seg med noen som kan opioider på fingerspissene.

Er du usikker, vil det tryggeste være å ikke kombinere Norspan med noen legemidler som inneholder opioider. Prøv feks. bare paracetamol i stedet.