Hei.

Jeg begynner å utvikle en farlig tendens med tanke på alkoholinntak. Litt om meg: Jeg er en ung mann, ingeniør og har en utrolig flott samboer ved min side. Jeg drikker hver kveld for å komme i kontakt med meg selv . Problemet er at jeg føler at jeg har oppnådd det jeg ønsker her i livet. Det spesielle med min situasjon er at jeg aldri har fått en knekk av inntaket. Jeg har aldri prestert så godt her i livet, i almenhet opp mot skole/jobb/privat og generelt et godt forhold til venner og familie. Ved nevnte situasjoner konsumerte jeg meget. Jeg innser at jeg kommer til å være min egen verste fiende, hvor alkoholinntaket fører til min egen død før andre skjønner hva som egentlig foregår. Det synes jeg er synd fordi jeg har mye å bidra med videre. En del av meg sier at det er greit at livet utspiller seg sånn, jeg har tross alt oppnådd og bevist at jeg er i stand til å oppnå det jeg ønsker. Jeg vet ikke om jeg har et spørsmål ved dette innlegget engang, annet enn om å opplyse hvordan livet kan utfolde seg.

Mann, 25 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dette er et interessant innlegg. Vi blir litt undrende til hvordan du oppfatter din egen situasjon. Du sier du har oppnådd det du vil i livet, noe som for de fleste er forbundet med en viss grad av tilfredshet. Drikker du da for å feire egen suksess? Du sier du aldri har fått en knekk av inntaket – men du venter nå på at den skal komme? I så fall kan vi opplyse om den kommer nok, de fleste som drikker tett over tid vil oppleve en knekk før eller siden. To setninger senere skriver du «Jeg innser at jeg kommer til å være min egen verste fiende, hvor alkoholinntaket fører til min egen død før andre skjønner hva som egentlig foregår.» For de fleste ville den beskrivelsen høres ut, om ikke som en knekk, så i et hvert fall som en erkjennelse av at alkoholbruk har konsekvenser også for deg.

På sett og vis er det noe litt selvmotsigende i å si du har oppnådd alt du ønsker, men «har aldri prestert så godt her i livet, i almenhet opp mot skole/jobb/privat og generelt et godt forhold til venner og familie. Det synes jeg er synd fordi jeg har mye å bidra med videre.»

Det høres ut på oss som du opplever en del ambivalens, har motstridende tanker og følelser om hele situasjonen. Kanskje det kunne være nyttig å diskutere eller reflektere over hvordan livet utfolder seg sammen med noen? Kanskje du kan finne en arena hvor du kan utfordre eller utforske deg selv og din egen livssituasjon?

Siden du skriver at du bruker alkohol for å komme i kontakt med deg selv, vil det være nyttig å finne noe annet som fyller denne funksjonen. Det kan for eksempel være yoga, meditasjon eller en hobby som engasjerer deg. Det å føle at du har oppnådd alt du ville i livet er i utgangspunktet en bra ting. For noen kan det imidlertid også være et antiklimaks, og det kan være vanskelig å finne nye mål og meningen med tilværelsen. Kanskje du kan oppleve ny motivasjon og glede ved å finne ut hva du ønsker for deg selv videre i livet, og jobbe med å realisere dette. Tenk på hva du kunne ha lyst til, og snakk med de rundt deg. Synes du det er vanskelig å finne veien videre kan du kontakte legen din og få en henvisning til psykolog og/eller rusbehandling.