Hei, da det ingen eksperter ikke vet og kan svare meg lurer jeg på følgende: Da jeg en stund har tatt cdt-prøver og som jeg har skjønt er grensen på normalen fra 1.7 til 2.6. Mine har vekslet fra 1.4 til 1.6 hva betyr dette. Jeg ligger under grensen, har vært i kontakt med ett firma som driver med dette og de sa det var normalt, men er det normalt. Hva betyr det når tallene vandrer litt opp og litt ned? Jeg får ikke ett klinkende klart svar?

Mann, 40 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

CDT oppgis i dag vanligvis som CDT%. CDT% er andelen karbohydratfattig transferrin av total mengde transferrin. Det er riktig at normalområdet for menn er < 1,7 %, men her vil det være individuelle variasjoner.  Siden du har ganske lav CDT%  er det mulig du har et lavt  transferrinnivå, men dette er det best å snakke med legen din om.

Du spør også hvorfor resultatene dine varierer. Er du totalt avholdende fra alkohol , vil din nullverdi for CDT% normalisere seg i løpet av en fire ukers tid. Det er resultatet etter disse fire ukene en tar utgangspunkt i.  Det er helt normalt at CDT% varierer noe, og det er først ved en relativ endring i CDT% på >30%  fra nullverdi at man kan vurdere det som et tilbakefall.  Fordi CDT er lite nøyaktig bør diagnostikk av alkoholmisbruk ikke gjøres med CDT alene.