Når jeg var 17 – 18år, ble jeg tatt for bruk av amfetamin. Jeg hadde ikke noe på meg, men de så det på meg, jeg fikk en bot. jeg prøver å få kontakt med politiet, men de nekter å fortelle meg enten det er på telefon eller i mitt nermeste lokale politi hvor jeg har møtt opp. er det noe vits for meg å søke vekter kurs ? veit du / dere det ?

Kvinne, 28 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er litt uklart for oss hva politiet nekter å fortelle deg. Om det er noen vits å søke vekterkurs?

Dersom du søker på et slikt kurs, vil de nok be om vandelsattest. Dersom vekterjobben krever plettfri vandel, får du ikke det.

I de fleste tilfeller er det opp til politiet som utsteder attesten hva som er relevant å ta med i attesten (med mindre det er krav om plettfri vandel). Dersom de mener det er relevant, tar de med boten. Det er nå ti år siden, og en slik bot blir borte fra en vanlig attest etterhvert. Du kan lese mer om politiattester her (Ung.no).

Vi vil anbefale deg å søke – det verste som kan skje er jo at du får et avslag.