HeI!

Jeg har siden Julaften 2017 selvmedisinert meg selv med Valium og Rivotril.
Naturligvis så er jeg nå blitt avhengig og jeg har forsøkt flere ganger å seponere bruken, men uten hell. Grunnen til at jeg ikke klarer å seponere er fordi en av abstinenssymptomene er svært kraftige sure oppstøt, halsbrann og og noen ganger magesmerter.

Det jeg lurer på er hva som er deres mening om å benytte Pregabalin (Lyrica) i inntil 2 måneder for å lettere komme meg gjennom de verste abstinensene?

Jeg har de siste dagene lest gjennom flere artikler som har tatt for seg flere studier som har konkludert med at Pregabalin kan være effektiv i behandlingen av Benzodiazepin-abstinens.

Men atter igjen: Hva er deres mening om dette?
Om dette er noe dere er uenig i: Hva er deres mening ang. Bruken av Neurontin i behandlingen av benzodiazepin-abstinens?
Jeg er selv svært kritisk til Neurontin pga. De 2 bivirkningene Virusinfeksjon og Plutselig Død.

Mann, 24 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell, og derfor er våre råd om dette basert på generell kompetanse om rusgivende legemidler. Ikke anse dem som helsefaglige råd. Det ville være nyttig for deg å ha kontakt med helsepersonell som kan dette feltet. Det er ikke alle leger som har satt seg veldig godt inn i dette, og dersom du snakker med legen, bør du be han/henne si fra om det er utenfor kompetanseområdet.

Når dette er sagt, så finnes det som du sier, mange kliniske studier som har vist at pregabalin kan være svært nyttig so mmedikament ved seponering av benzodiazepiner. En studie konkluderer feks. med at «Our results suggest that pregabalin is an efficacious and well-tolerated adjunctive treatment for benzodiazepine withdrawal» (Bobes J, Rubio G, Terán A, Cervera G, López-Gómez V, Vilardaga I, Pérez M: European Psychiatry. 2012 May; 27 (4): 301-7. Pregabalin for the discontinuation of long-term benzodiazepines use: an assessment of its effectiveness in daily clinical practice.)

Det er viktig at du er klar over at også pregabalin gir en viss risiko for avhengighet, og kan selv bli et problem dersom du bruker det over tid. Her bør du i såfall sette opp en ganske (veldig!) klar plan for nedtrappingen og for når du skal avslutte pregabalinbruken.

Det er også viktig at du kombinerer pregabalin med en eller annen form for psykisk støtte. Det må ikke være gjennom helsevesenet, men det å ha noen å snakke med når det står på som verst, kan være til uvurderlig hjelp. Gode venner, familie, støttetelefoner, NA-møter – det finnes mange muligheter.

Dersom du ikke er oppmerskom på helsekravene til førerkort, gjør deg kjent med dem. Helsevesenet har meldeplikt og du vil (høyst sannsynlig) få en karantene på lappen dersom du snakker med legen din om benzodiazepiner. Dersom du har resept på pregabalin og den er skrevet ut etter 1. juni 2018, er den klassifisert som B-preparat. Hvordan dette slår inn ift. førerkort, har vi ikke kunnet bringe på det rene. Vi vi lråde deg til å være ytterst forsiktig med å kjøre bil så lenge du bruker enten pregabalin eller benzodiazepiner.

Vi finner også flere studier om Neurontin (gabapentin) brukt mot benzodiazepin-abstinenser.

Alle medikamenter kan ha en rekke bivirkninger. Det blir umulig for oss å gå inn i detaljer om dette, vi kan vanskelig forutsi hvordan du vil reagere på de ulike medisnene. Hvilket av de to (gabapentin og pregabalin) som er best, har vi ikke grunnlag for å svare deg godt på. Du må nesten prøve deg litt frem.