hei, jeg lurer på hva slags bivirkninger som kan forekomme etter 2 små inntak av amfetamin?, der det er blitt sniffet. og kan man komme i psykose av første gang man prøver?

Mann, 18 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Typiske (uønskede) bivirkninger av amfetamin er:

Det er dessverre ingen måte å vite hvordan du vil reagere på amfetamin på forhånd, og det finnes heller ingen dosering som er «trygg».

Det er riktig at amfetaminbruk forbindes med psykose. Dette er først og fremst ved bruk over tid, men også få inntak kan gi psykiske bivirkninger. En person som er disponert for psykoser kan få dette utløst selv ved enkelte inntak av amfetamin. Opplever du eller andre du kjenner psykose, eller andre psykiske plager vil vi oppfordre til å kontakte helsepersonell. Du kan lese mer om amfetamin på rusinfo.no.