Heisann.
Min far er alkoholiker.
Han har pådratt seg kognitiv svikt, altså en hjerneskade etter et fall i påvirket tilstand. Blodansamling i hodet, som ble drenert ut. Han er 66 år, og drukket forholdsvis tett i mange år. Siste 3 år har det økt betraktelig i omfang. Etter endt opphold på 3 mnd på sykehjem (uten alkohol), ble han flyttet i seniorbolig. Der har gamle vaner kommet tilbake for fult, han drikker hver dag, ønsker å drikke seg ihjel, spiser ikke mat etc.. ingen når gjennom til han, og han har ikke et problem. Instanser som hjemmesykepleie, rus og psyk er påkoblet. Hva kan vi gjøre for å få en med kognitiv svikt/hjerneskade til å innse at han må ta imot hjelp og slutte å drikke?

Kvinne, 38 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det høres ut som en veldig vanskelig situasjon for dere alle sammen. Og slik vi forstår det, har hjelpeapparatet allerede blitt koblet på og gjør forhåpentligvis hva de kan. Men, dersom han har bestemt seg for å drikke til han stuper, er det lite pårørende kan si eller gjøre for å få ham fra det. Da handler det egentlig mest om skadereduksjon og grensesetting. Det vil si, ikke drikke sammen med ham, ikke servere ham alkohol, holde tilbake goder (feks. å se barnebarn o.l.), holde avstand hvis han er umulig å være sammen med når han drikker osv. I mange slike situasjoner, er det beste pårørende kan gjøre å oppsøke hjelp for å takle egen situasjon. Vi vil anbefale dere å begynne med å ta kontakt med Veiledningssenteret Midt-Norge og diskutere situasjonen med dem.

I noen tilfeller kan folk bli behandliet mot sin egen vilje («tvang»). Det kan hende vilkårne for tvang er oppfylt i hans tilfelle, dersom hans alkoholmisbruk er så omfattende og har akutte livstruende konsekvenser. Tvang kan nok vurderes, men det er viktig at du pårørende har en realistisk forventning til hva som vil komme ut av dette. Først og fremst er det ingen garanti for at anmodningen faktisk innvilges, men det er heller ingen garanti for at en eventuell tvangsinnleggelse vil medføre noen varig endring hva gjelder hans rusbruk etter behandling. Et vedtak om tvang vil også ev. være av begrenset varighet.

Kommunen han bor i «skal ved melding fra pårørende om omfattende rusmiddelmisbruk foreta de nødvendige undersøkelser i saken, og vurdere om det skal fremmes sak etter §§ 10-2 eller 10-3. Når saken er utredet, skal den pårørende ha tilbakemelding om dette. En persons pårørende etter første ledd er den som er definert som pårørende i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b.» Dere kan lese mer om det her.