Hei.

Jeg jeg ble i fjor sommer innlagt på rus behandling for alkohol og leverte da inn førerkort. Har siden januar i 2018 levert rene prøver, før jeg i juni hadde en sprekk som lege og psykolog er kjent med. Nå sier legen jeg må starte med 6 nye mnd? Jeg hadde skjønt om det var langvarig misbruk, men dette var en sprekk. Ville tro forlengese men en mnd eller strengere kontroll opplegg var nok? Og hvor finner jeg dette skriftlig, har lett over alt på nett og fylkesmannen sier dette er opp til legen og vurdere? De har ikke noe på meg siden i fjor sommer da rus klinikk meldte i fra til de.

Kvinne, 33 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

I prinsippet er det riktig som legen sier. I Førerkortveilederen, avsnitt om alkohol fremgår bl.a. følgende:

Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.

Hvorvidt rusbruken er alvorlig/helseskadelig nok til å innebære inndragelse av førerkort, er riktignok en vurderingssak fra legens side. Dette kan du lese mer om under avsnittet «praktisk» i ovennevnte lenke. Men i prinsippet har altså legen rett til å pålegge en ny seksmåneders periode med prøver. Dersom du er uenig med legens avgjørelse, kan du vurdere å søke dispensasjon hos fylkeslegen.