Gjelder en venninne har drukket mane år Har tatt opphold men hun har begynt nå drukket ca to mnd lite mat vil ikke på sykehuset Jeg spør hva skal jeg hjelpe henne meg og komme seg på beina

Kvinne, 65 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er veldig vanskelig, om ikke umulig, å hjelpe noen hvis de ikke selv ønsker hjelp. Du kan forsøke å oppmuntre henne til å spise bedre og ta vare på seg selv, samt eventuelt tilby deg å følge henne til lege dersom hun etterhvert ønsker å oppsøke hjelp.

Utover det er det lite du kan gjøre bortsett fra å være tilgjengelig for gode samtaler, eller eventuelt varsle familien hennes dersom du føler at det er nødvendig.

Les mer om å være bekymret for noen med et rusproblem.