Hvordan ruser man seg på subutex

Mann, 57 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Virkestoffet i Subutex er buprenorfin. Buprenorfin er et syntetisk opioid som benyttes i legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige (LAR). Subutex gir rus hos dem som ikke har opparbeidet toleranse for virkestoffet. Rusen Subutex gir, er sentraldempende, den kan sammenlignes med morfin og andre opioider, men er mildere. En dose buprenorfin (alt fra 1 mg – over 20 mg) virker i nesten et døgn. De som har toleranse, vil ikke oppleve rus dersom stoffet tas i foreskrevne doser.