Hei!
jeg går vg3 i år og vi har nettopp startet på vår oppgave. Jeg lurer på noen spørsmål ang rus, så det hadde vært til utrolig stor hjelp hvis du kunne hjulpet meg 🙂
1. hvem ruser seg mest? (alder)
2. hvor går grensa på å være rusavhengig? er det noen under-grener?
3. hva defineres som en rusavhengig?
4. rus er ganske vanlig på min alder, ikke sterk rus, men cannabis er en vanlig del av min aldersgruppe, spesielt på fritid og på skole. Er det noe statistikk over hvem som bruker mest rus, om det er de unge eller de gamle?

Mann, 18 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Dette høres ut som en interessant oppgave. Noen av spørsmålene dine henger likevel litt sammen, så vi svarer på disse felles:

1 & 4:

Den beste (og nyeste) statistikken som foreligger omkring rusbruk i Norge heter Rusmidler i Norge 2016, utgitt av Folkehelseinstituttet. Der vil du finne statistikker for alkohol (kap. 2), reseptbelagte legemidler (kap. 4) og illegale narkotiske stoffer (kap. 5). Når det gjelder alkohol, fremgår det f.eks. i kap. 2.7.2 (figur 2.13b) at de som har drukket oftest i løpet av det siste året, er i aldersgruppen 55-64 år og 65-79 år, og at menn drikker mer enn kvinner (figur 2.13a). Når det gjelder cannabis derimot, er det aldersgruppen 16-24 år som dominerer (kap. 5.4.2, figur 5.6). Dette er bare noen av mange statistikker du kan se i denne rapporten.

I tillegg vil du kanskje også ha nytte av å lese Ungdata-rapporten 2017, som har et eget kapittel om rusbruk blant ungdom. Disse tallene kan også leses i form av et interaktivt kart.

2 & 3:

Det er ikke alltid klare grenser for når man kan kalle en person rusavhengig. Men i utgangspunktet er dette en medisinsk diagnose, som må settes av fagkyndig helsepersonell. På den måten kan man definere en person som rusavhengig når vedkommende har fått stilt en diagnose som tilsier dette. For å stille en rusdiagnose forutsettes det at pasienten oppfyller et bestemt sett av kritierier; du kan lese om ulike diagnoser, samt generelt om hvilke kriterier som vektlegges, i denne artikkelen fra Helsebiblioteket, som skiller mellom diagnosene Skadelig bruk, Avhengighetssyndrom og Misbruk/Substance abuse. Kort sagt vil kriteriene handle om ulike ting som f.eks. bruksmønster, vedkommendes holdninger til det aktuelle rusmiddelet, toleranseutvikling, abstinenser, samt øvrige helsemessige, sosiale, økonomiske, psykiske o.l. konsekvenser av bruken.

På folkemunne kan man evt. også snakke om et «problematisk rusbruk», heller enn «rusavhengig», «alkoholiker», «narkoman» eller lignende. Det er ikke alltid en klar grense for når en rusbruk er av en slik art at den kan kalles problematisk; det vil komme litt an på omstendighetene, og hvorvidt rusbruken faktisk medfører håndfaste problemer for brukeren selv, eller for personer som berøres av vedkommendes rusbruk.

Vi håper at dette besvarer spørsmålet ditt. Du er velkommen til å ta kontakt på nytt dersom du har flere spørsmål. Se også vår veiledning til skoleoppgaver.