Hei, jeg ser det står på deres side at exanor (zanax) kan være i urinen i 4-7 dager. Jeg går ut ifra at det da gjelder inntak av 1 mg? Hvis jeg da tar 1 mg exanor 9-10 dager før urinprøve, vil det da være garantert at det ikke vises på en utvidet blod og urinprøve? Og hvor mye lenger sitter det i kroppen ved dobbelt inntak ( 2 mg)?

Mann, 44 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det vi først og fremst vil gjøre oppmerksom på er at hvor fort ulike typer stoffer bruker på å skilles ut av kroppen er individuelt. Tallene vi oppgir må derfor ansees som retningsgivende. Bruker du dobbel dose Xanor må du påregne noe lengre påvisningstid. I blod kan en dobbel dose påvises inntil 70 timer.

Vi forstår ikke helt hva du mener med utvidet prøve i denne sammenhengen. Begrepet utvidet prøve brukes noen ganger om å teste spesifikt etter stoffer. På en standard test vil benzodiazepiner testes som gruppe med alle tilhørende virkestoffeer. En ‘utvidet prøve’/spesifikk analyse vil også gi informasjon om det spesifike virkestoffet, som i ditt tilfelle er alprazolam.