Hei. Bruker Oxycontin 40 Mg. 3 ganger daglig + Oxynorm 20 Mg 1-2 ganger daglig pga skader som bensjørhet og kompresjonsbrudd i rygg etter og ha deltatt i et kreftmedisin studie på Haukeland sykehus. Har brukt dette nå i nermere 3 år . Fikk muntlig kjøreforbud av legen som skriver ut på blå resept. Forstår det slik at nå når jeg har brukt medisinen så lenge så kan jeg kjøre bil igjen. Stemmer dette og må jeg ha noen form for skriv fra legen sammen med førekortet?
Hilsen: [Redigert for å ivareta brukerens anonymitet]

Mann, 66 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Du kan kjøre med Oxycontinen når du er tilvendt dosen. Du kan også kjøre selv om du bruker Oxynorm, men fordi dette er et korttidsvirkende opioid må du vente 8 timer etter inntak før du kan kjøre.  Du oppfyller altså helsekravet for førerkortklasse 1, som er de lettere klassene motorvogn, ut ifra den informasjonen du har gitt oss. Reglene for helsekrav til førerkort finner du i førerkortveilederen. Du er forøvrig alltid selv ansvarlig for å være skikket til å kjøre bil når du setter deg bak rattet.

Ta kontakt med legen din og hør med han/henne om det muntlige kjøreforbudet ditt nå er opphevet.