Hvor lang tid kan det ta fra en muntlig beskjed om inndratt førerkort til fylkesmannens avgjørelse? Har man mulighet til å kjøre «lovlig» inntil skriftlig beskjed foreligg?

Kvinne, 64 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Hvor lang behandlingstiden er vil variere noe, men du kan kontakte Fylkesmannen i Oslo og Akershus og be om estimert tid. Ved muntlig kjøreforbud  er du juridisk forpliktet til å ikke kjøre. Forbudet inntrer i det beskjeden er gitt.

Ønsker du å vite mer om dette finner du reglene for helsekrav til førerkort  i Førekortveilederen.