Hei! Min farmor har vært rusmisbruker i 40-50 år. Min oldemor er syk nå og vil at hun skal legges inn. Hun har prøvd å slutte før flere ganger, men klarer det ikke. Kan vi tvangsinnlegge henne?

Kvinne, 22 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er i prinsippet mulig å legge noen inn til behandling under tvang, men det er ganske strenge kriterier som gjelder for dette. Sosialtjenesten i kommunen (NAV) plikter å vurdere en bekymringsmelding dersom de mottar den, og vil eventuelt kunne innvilge tvang med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 (som bl.a. er relevant for rusavhengige hvor liv/helse står på spill), eller Lov om psykisk helsevern kap. 3 (som bl.a. er relevant for personer som er psykisk utilregnelige, og følgelig juridisk ute av stand til å ta vare på seg selv).

Men, merk at tvangsinnleggelse først og fremst er hensiktsmessig for å avverge en akutt nødsituasjon, i større grad enn å gi noen varig endring for vedkommende. Dersom farmoren din skal klare å kutte ned/ut forbruket, må hun selv være oppriktig motivert til dette. Dersom hun er oppriktig villig, kan hun selv ta kontakt med sin fastlege, som igjen kan henvise henne til et egnet tilbud. Hvis hun har forsøkt dette tidligere uten hell, er hun nødt til å prøve en annen strategi enn hva hun har gjort tidligere, som f.eks. et annet behandlingssted, en annen behandlingsform, en miljøforandring eller lignende. Men dersom hun ikke er oppriktig villig til å endre på sitt bruksmønster, er det dessverre veldig begrenset hva du (eller noen andre) kan gjøre med det. Sånn sett vil det også være rimelig for dere som pårørende å sette grenser for deres egen del, når det gjelder hvor mye tid og energi som er rimelig å vie henne. Her kan bl.a. NKS Veiledningssenter for pårørende være en nyttig støttespiller.

Du (og eventuelle andre i familien) er velkommen til å kontakte oss anonymt på telefon eller chat i åpningstidene, ved behov for å diskutere dette nærmere.